Ransomware Het Politie Virus

Wat is het Politie virus?
Het Politie virus is al een tijdje actief op het internet en wordt ook wel ransomware genoemd. Het woordje ”Ransomware” betekend gijzelingssoftware waarmee criminelen uw computer blokkeren.  Door zich uit te geven voor politie geven ze via een blokkerende melding aan dat u zich schuldig maakt aan illegale activiteiten met strafbare feiten waar u een zogenaamde boete voor moet betalen. Deze melding is niet afkomstig van de politie en zelfs wanneer u betaald blijft de blokkade actief.