Samenwerking Venray verbolgen over ingrijpen college inzake parkeerpilot

Samenwerking Venray is verontwaardigd over het plotselinge ingrijpen van het college inzake de eerste parkeerpilot. Het college van burgemeester en wethouders besloot op 11 januari dat de inzet van BOA’s noodzakelijk was bij het handhaven van geldende parkeerregels. Deze buitengewoon opsporingsambtenaren starten vanaf maandag met handhaven. Hierdoor worden ongewenst de spelregels veranderd, aldus de lokale partij.

De fractie van Samenwerking Venray vindt het een kwalijke zaak dat er, zonder nader overleg met de politieke partijen, wordt ingegrepen in een lopende pilot. Daarnaast heeft de gemeente de partijen niet op de hoogte gesteld van de interventie. ”We kunnen stellen dat het college zelfstandig en zonder overleg met de politieke partijen heeft besloten niet twee pilots te houden maar er een derde aan toe te voegen”, aldus de fractie.

Volgens Samenwerking Venray had de gemeente met deze pilot juist effecten in beeld kunnen brengen. Door het aanpassen van de pilot is het voor de partij duidelijk dat het vrij-parkeren zowel financieel als wat betreft de overlast niet haalbaar is.

Het parkeren in Venray is nog tot en met 31 januari gratis. Van 1 februari tot en met 16 april zal het parkeren gereguleerd worden conform het raadsbesluit van 22 september jongstleden. Dat houdt in dat tijdens deze tweede pilot slagboomparkeren met een gereguleerd tarief geldt. De overige parkeerplaatsen zijn geheel gratis.

Bron: Omroepvenray.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *